kortebaandraverijen
kortebaandraverijen
kortebaandraverijen
kortebaandraverijen

Disclaimer

Disclaimer

Aan de content van Kortebaandraverijen.nl is door Hilgersom Tekstproducties de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan Hilgersom Tekstproducties op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Hilgersom Tekstproducties aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website, noch voor de inhoud van de door derden aangeboden en geplaatste informatie (waaronder tekstuele informatie, foto’s en videomateriaal wordt verstaan) op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Voorts aanvaardt Hilgersom Tekstproducties geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website. Hilgersom Tekstproducties behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te verwijderen, indien de door derden aangeboden of geplaatste informatie in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, of anderszins.

Op de inhoud van de website rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Hilgersom Tekstproducties. Het logo en de naam van Kortebaandraverijen.nl is beschermd en valt onder het merkenrecht. Deze behoren toe aan Hilgersom Tekstproducties.

Op Kortebaandraverijen.nl bevinden zich links naar externe websites. Hilgersom Tekstproducties is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Kortebaandraverijen.nl toont advertenties van derden. Sommige van deze adverteerders gebruiken technologieën zoals cookies en webbeacons wanneer ze op onze site adverteren. Hierdoor verzamelen zij informatie zoals uw IP-adres, uw internetprovider en uw browser. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor geografische targeting of het plaatsen van advertenties van sites die u eerder heeft bezocht.

Het is ook mogelijk dat er DART-cookies gebruikt worden voor het laten zien van advertenties door Google DoubleClick. Deze cookies worden geplaatst als u een website bezoekt waarop gebruik wordt gemaakt van Google DoubleClick advertenties (waaronder sommige Google Adsense advertenties). Deze cookie wordt gebruikt om advertenties te tonen die bij de bezoekersvoorkeuren passen (interest based targeting). De getoonde reclames kunnen gerelateerd zijn aan de websites die u in het verleden heeft bezocht. DART gebruikt alleen informatie die niet te herleiden is naar persoonlijke informatie. Het houdt geen persoonlijke gegevens bij zoals naam, adres, banknummers, etc.